ŐRVIDÉK ÉRTÉKEI
SCHÄTZE DES BURGENLANDES
DEUTSCH Magyar
the title

Közép-burgenlandi Magyar
Kultúregyesület Felsőpulya

A Közép-burgenlandi Magyar Kultúregye­sület 2004-ben a Burgenlandi Magyar Kul­túregyesületből vált ki azzal a céllal, hogy a felsőpulyai és középpulyai magyarok érdeke­it jobban képviselhesse. Feladatai közé tar­tozik a (burgenlandi) magyar nyelv ápolása és megőrzése Felső- és Középpulyán. Ezeket a célokat igyekeznek olyan rendezvényekkel elérni, mint a Magyar Bál, a Szent István ünnepség, a Háromtánc valamint a magyar búcsúk Felsőpulyán és Középpulyán, a rend­szeres csütörtöki találkozók a felsőpulyai székházban, a gyermekfoglalkozások és a magyar kórus és néptánccsoport működte­tése.

Burgenlandi Magyarok
Népfőiskolája

Az egyesület 1990-ben alakult. Felnőttkép­zést és iskolán kívüli képzést kínál magyar nyelven a népfőiskolai program keretében. 2005 óta akkreditált ECL nyelvvizsgahely­ként is működik. Az egyesülethez tartozik az Őri Banda hagyományőrző citerazenekar és Népdalkör, amely a Szeberényi Lajos profes­szor által alapított Alsóőri Citeraegyüttes utó­daként működik. Célja a burgenlandi magyar népdal, népzene ápolása. 2007 óta ifjúsági táborokat is szervez Magyarországon.

Alsóőri Magyar Médiaés
Információs Központ (UMIZ)

Az UMIZ 1999-ben jött létre az 1973-ban alapított alsóőri magyar könyvtárból, mely­nek kezdeti állománya dr. Galambos Iréne­usz atya saját gyűjteménye volt. A 30 ezres könyv- és médiaállományt ma két helyen őr­zik. A szépirodalom az alsóőri önkormányzat épületében, a szakirodalom, folyóiratok, le­xikonok és szótárak az alsóőri Öreg Iskolában találhatók. Kiállítások, irodalmi estek, előadások, könyvbemutatók szervezésével és könyvki­adással törekszik arra, hogy a helyi őslakos magyarnyelvű népcsoport megőrizze a nyel­vét, kultúráját és identitását.

A Felsőőri Református Ifjúsági
Olvasókör

A Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókört 1889-ben alapították, hogy biztosítsák a ma­gyar nyelvű kultúra, a régi szokások és hagyo­mányok ápolását és tovább adását. 1973-tól kezdve szinte minden esztendőben magyar nyelvű színdarabot visznek színpadra. Kö­zösségépítő, hagyomány- és anyanyelvőrző tevékenységéért 2014-ben Magyar Örökség díjat kapott az egyesület. 
Közel 60 esztendővel ezelőtt alapította dr. Gyenge Imre, a gyülekezet akkori lelki­pásztora a Felsőőri Magyar Néptánccso­portot, mely egy ideig nem működött, de 2015-ben újra összeállt. Az Olvasókörnek saját könyvtára is van, mely kb. 2.000 darab, részben igen értékes, régi magyar könyvből áll. 2012 óta évente megszervezik a Hagyo­mányok Napját. Régi, részben vagy teljesen elfeledett mesterségeket mutatnak be (fa­munkák, kosárfonás, kaszaélkiverés, kor­bácsfonás, szövés, horgolás, nemezelés, fő­zés, gyermekjátékok). Minden esztendőben megrendezésre került a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör bálja, 2013 áprilisa óta Ta­vaszünnep néven tartják.

Alsóőri Magyar Színjátszó Egyesület

Alsóőrött 1920-ban kezdődött az amatőr színjátszás. Évente 2-3 népszínművet is be­mutattak. A Színjátszó Egyesület 1982-ben alakult meg a magyar nyelv megtartása, ápolása céljából, és azóta rendszeresen teltházas bemutatókat tartanak az őrvidéki lakosság örömére. Közösségépítő, hagyo­mány- és anyanyelvőrző tevékenységéért 2014-ben Magyar Örökség díjat kapott az egyesület.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung.

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen