ŐRVIDÉK ÉRTÉKEI
SCHÄTZE DES BURGENLANDES
DEUTSCH Magyar

Dr. Gyenge Imre

Dr. Gyenge Imre 1925-ben született Győrött. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Egye­temen és a Kolozsvári Egyetemen végezte. 1953-ban a felsőőri református gyülekezet meghívása és az osztrák államérdek kinyilvá­ nítása alapján vette át a lelkészi állást Felső­őrött, amit 1992-ig töltött be. Odaadó mun­kássága virágzó gyülekezeti életet teremtett: 1956-ban gyülekezeti házat építtetett, mely 1958 óta otthont ad a gyülekezeti életnek és a legtöbb felsőőri magyar rendezvénynek. Közismert magyar nyelvű igehirdető volt. Magyar nyelvű bibliaórákat és hittanórákat tartott. Az osztrák rádió és a Szabad Euró­pa Rádió évtizedeken át közvetítette német és magyar nyelvű istentiszteleteit.

Számos magyar nyelvű ifjúsági és gyermekmunka fűződik nevéhez: gyermekistentiszteletek, vallásoktatás, játékos foglalkoztatás, magyar nyelvű ének- és népdaltanulás. 
Gyülekezeti kapcsolatokat épített ki a ma­gyarországi őrségi és a bácskai magyar gyü­lekezetekkel. Többszöri kölcsönös gyülekeze­ti kirándulásokat szervezett. Magyar nyelvű adventi esteket és képes évi beszámolókat tartott. Magyar nyelvű doktori disszertáci­óját A Kálvinizmus Burgenlandban címmel írta. 
A gyülekezeti munkán kívül folyt az általa vezetett magyar kulturális munka: Felélesz­tette és vezette a magyar nyelvű színjátszást, rendezői, szerkesztői, festői, zenélő és sok más funkciót látott el. Ez azóta is, immár több évtizede sikeresen működik.
Magyar néptánccsoportot hozott létre és több generáción keresztül sikeresen vezette (számos fellépés több európai országban és Kanadában). Magyar nyelvű irodalmi és tar­ka farsangi rendezvényeket rendezett.
1956-ban a magyar menekültek megsegí­tésére több akciót szervezett, lelkigondozói munkát végzett, a gyülekezetben két nagy csendesnapot rendezett, amin több ezer magyar menekült vett részt. Két ízben nyári tábort rendezett az 56-os magyar menekült fiatalok részére. Mint kitűnő bilinguista dísztagja volt az Osztrák Hites Tolmácsok Szövetségének (ÖVGD), fordítói és tolmácsmunkájával sok emberen segített.
Az osztrák kancellária kisebbségi tanács­adó testületében, a Népcsoporttanácsban képviselte az osztrák protestáns egyházak magyar ügyeit.
A magyar nyelv és kultúra érdekeit leg­magasabb szinten képviselte, amiért magas­rangú osztrák állami, tartományi, valamint magyar kitüntetésben is részesült. Felsőőr városa díszpolgárává választotta. 1996-ban hunyt el. Halála után Felsőőrött teret nevez­tek el róla.

Nagykarácsony éccakáján

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung.

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen